dokument

Pożyczka chwilówka – informacje ważne z punktu widzenia pożyczkodawcy

Klient, który chce zaciągnąć pożyczkę chwilówkę, musi przedstawić pożyczkodawcy stosowne informacje na swój temat. Dane te są niezbędne w celu późniejszej weryfikacji Wnioskodawcy i to niezależnie, czy składa on wniosek papierowy, czy za pośrednictwem Internetu. Sprawdźmy zatem, jakie informacje o Kliencie są najistotniejsze z punktu widzenia firm pożyczkowych.

Najważniejsze dane osobowe i nie tylko...

Osoba wnioskująca po pożyczkę chwilówkę, musi przedstawić firmie pożyczkowej najważniejsze informacje o sobie. Chodzi między innymi o: