Opłacalność depozytów oszczędnościowych

Czy jest szansa na podniesienie opłacalności lokat bankowych?

Niskie stopy procentowe to duża bolączka przy zakładaniu lokat bankowych przez inwestorów indywidualnych. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna powoli dyskusję o zmianie warunków polityki monetarnej. Podniesienie stóp procentowych to kwestia czasu ze względu na rosnącą inflację, która już przekroczyła cel Narodowego Banku Polskiego. Co zrobić, aby podnieść opłacalność depozytów oszczędnościowych w aktualnych warunkach funkcjonowania gospodarki?