zabezpieczenie kredytu

Zabezpieczenia kredytu

Kto może udzielać kredytów bankowych

Według prawa jakie mamy w Polsce kredytów mogą udzielać tylko i wyłącznie banki, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe oraz inne jednostki organizacyjne, które mają do tego stosowne upoważnienia. Inne podmioty, które chcą udzielać kredytów nie mając do tego uprawnień podlegają grzywnie do pięciu milionów złotych, oraz karze pozbawienia wolności do trzech lat.