Kredyty odnawialne

Bez banków nie byłoby kredytów.

Kredyt bankowy jest umową jaką zawiera się w formie pisemnej pomiędzy dwiema stronami. Z jednej mamy bank, zaś z drugiej kredytobiorcę. Bank podpisując umowę zobowiązuje się, że udostępni daną sumę pieniędzy na określony w umowie cel i czas. Kredytobiorca natomiast podpisując umowę zobowiązuje się, że wykorzysta ten kredyt tak jak to zostało wskazane w umowie i odda wszystko na czas łącznie z naliczonymi odsetkami. Oprócz odsetek kredytobiorca poniesie wszelkie koszta związane z uruchomieniem kredytu w tym prowizję.