Bez banków nie byłoby kredytów.

money

Kredyt bankowy jest umową jaką zawiera się w formie pisemnej pomiędzy dwiema stronami. Z jednej mamy bank, zaś z drugiej kredytobiorcę. Bank podpisując umowę zobowiązuje się, że udostępni daną sumę pieniędzy na określony w umowie cel i czas. Kredytobiorca natomiast podpisując umowę zobowiązuje się, że wykorzysta ten kredyt tak jak to zostało wskazane w umowie i odda wszystko na czas łącznie z naliczonymi odsetkami. Oprócz odsetek kredytobiorca poniesie wszelkie koszta związane z uruchomieniem kredytu w tym prowizję. Kredyt jest pewnego rodzaju stosunkiem zobowiązaniowym, który cechuje się zwrotnością, celowością i odpłatnością. Oznacza to, że kredyt trzeba prędzej czy później zwrócić, jest on przeznaczony na dany cel i nie jest za darmo tylko za pożyczkę trzeba zapłacić.

Podział kredytów.

Kredyty bankowe można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Z jednej mamy kredyty dla podmiotów gospodarczych, zaś z drugiej kredyty dla osób fizycznych. Prześledźmy każda z tych grup. Kredyt dla podmiotów gospodarczych dzieli się na kredyt inwestycyjny, służący do sfinansowania konkretnej inwestycji i kredyt obrotowy. Dodatkowo kredyt obrotowy można podzielić na kredyt w rachunku bieżącym i kredyt w rachunku kredytowym. Jeśli chodzi o kredyty w rachunku kredytowym wyróżniamy kredyty docelowe z przeznaczeniem na konkretną operacje, kredyty służące do pokrycia bieżących zobowiązań, linię kredytową i kredyty sezonowe. Kredyty dla osób fizycznych zasadniczo dzieli się na kredyty mieszkaniowe i kredyty konsumpcyjne. W przypadku kredytów mieszkaniowych można skorzystać z kredytów hipotecznych i kredytów o zabezpieczeniu innym niż hipoteka. W przypadku kredytów konsumpcyjnych możemy wyróżnić kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty studenckie oraz kredyty w rachunkach oszczędnościowo rozliczeniowych.

Kredyty odnawialne i nieodnawialne.

Kredyty mogą mieć dwojaki charakter. Mogą by kredytami odnawialnymi i kredytami nieodnawialnymi. W przypadku kredytów odnawialnych w momencie, kiedy spłacimy jakąś część kredytu kwota ta dalej będzie dla nas dostępna do wypłacenia. W przypadku kredytów nieodnawialnych kredyt może być wykorzystany tylko raz, a spłacona rata nie będzie powiększać kwoty możliwej do wypłacenia.