Procedura przyznawania kredytu gotówkowego

kredyt

Jak wiadomo kredyt gotówkowy daje możliwość zaspokojenia naszych potrzeb finansowych, w szybki i wygodny sposób. Jest niezwykle pomocny jeśli okaże się, że wydolność naszej płynności finansowej pozostawia wiele do życzenia, 

Ten typ kredytu przeważnie jest udostępniany bez dodatkowych zabezpieczeń i poręczycieli. Bezsprzeczną zaletą kredytu gotówkowego jest to, że możemy swobodnie dysponować pożyczonymi środkami, gdyż bank nie wnika na co je przeznaczymy. Ta cecha sprawia, że kredyty gotówkowe cieszą się dużą popularnością wśród Polaków, zobacz po jakie najchętniej sięgają Polacy na www.17banków.com.

Zarówno samo udzielenie kredytu gotówkowego jak i jego wysokość determinuje indywidualna sytuacja materialna wnioskodawcy. Procedurę przyznania kredytu gotówkowego poprzedza wnikliwą analizą zdolności kredytowej klienta, jednak w przypadku gdy chodzi o przyznanie kredytu stałemu klientowi bank określa ryzyko na podstawie wpływów na konto. Jeśli dotyczy nas problem negatywnej historii w BIK wówczas na zaciągnięcie kredytu gotówkowego nie mamy najmniejszych szans.

Sama umowa kredytu hipotecznego zawierana jest na zapisany w umowie okres. W zależności od warunków jego długość waha się od kilku miesięcy do kilku lat. Przez ten czas kredytobiorca reguluje zobowiązanie za pośrednictwem rat równych lub malejących. Niską wysokość raty gwarantuje nam zaciągnięcie kredytu na dłuższy okres, jednakże musimy się spodziewać wyższych odsetek.

Przy niższych kwotach pożyczek większość banków nie wymaga zabezpieczenia, przy wyższych zaś bank może wymagać takich zabezpieczeń jak weksel, poręczenie lub blokada środków na koncie. Takie zabezpieczenie obniża koszt kredytu.

Każdy bank egzekwuje sobie prawo do swobodnego dochodzenia swoich roszczeń w momencie gdy kredytobiorca zaprzestanie spłaty kredytu gotówkowego.

Koszt kredytu gotówkowego kształtują odsetki, które są determinowane przez Rzeczywistą Roczna Stopę Oprocentowania w skrócie RRSO.

RRSO to wskaźnik umożliwiający zestawienie ze sobą różnych ofert kredytowych innych banków w celu porównania warunków zobowiązań jakie proponują. RRSO obejmuje koszty kredytu odsetki i prowizje jakie kredytobiorca ma obowiązek zapłacić proporcjonalnie do kwoty otrzymanego kredytu.