Podstawowe narzędzia inwestora indywidualnego

dollars

Inwestowanie oraz oszczędzanie to umiejętności przeplatające się i to w dość znaczący sposób. Można powiedzieć, że bez oszczędzania niemożliwe jest długoterminowe inwestowanie z maksymalnym ograniczeniem ryzyka. Inwestor indywidualny ma do wyboru wiele ścieżek rozwoju, a jedna z nich to właśnie efektywne powiązanie inwestowania oraz oszczędzania. W artykule poznasz kilka technik optymalizacyjnych dedykowanych właśnie inwestorom indywidualnym.

Lokaty bankowe, a inne rozwiązania przeznaczone do budowania zysków

Lokata bankowa to jedno z najbardziej podstawowych narzędzi inwestora indywidualnego, ponieważ pozwala zabezpieczyć kapitał przed inflacją, ale nie tylko. Bardzo ważnym założeniem dla każdego inwestora indywidualnego to wycofywanie kapitału przed wystąpieniem kryzysu finansowego, aby przeczekać trudniejszą sytuację na rynku kapitałowym. Lokata bankowa gwarantuje drobny zysk, absolutnie bez żadnego ryzyka. Lokaty bankowe do pewnego poziomu ochrania również Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Wystarczy zatem prawidłowo dywersyfikować duży kapitał pomiędzy instytucjami finansowymi, aby uzyskać maksymalny komfort przechowywania pieniędzy. Kolejne narzędzia to naturalnie obligacje korporacyjne, bardziej ryzykowne akcje New Connect, spółek technologicznych, czy akcje spółek dywidendowych. Akurat dywidenda wypłacana raz, a czasami dwa razy do roku przez niektóre korporacje w połączeniu z zyskami na lokacie bankowej to całkiem przyjemna perspektywa, dająca często częściową niezależność ekonomiczną. Inwestor indywidualny powinien zainteresować się ponadto innowacyjnymi obszarami inwestowania, głównie prowadzącymi do wygenerowania dochodu pasywnego, automatycznego, bez udziału wielkiej pracy. Prowadzenie sprzedaży kanałami online przez odpowiednie narzędzia, dywersyfikacja środków na lokatach, ale nie tylko jednego rodzaju, wyszukiwanie promocyjnych depozytów, także w nowych bankach detalicznych.

Analiza makroekonomiczna, przydatna przy oszczędzaniu i inwestowaniu

Monitorowanie wskaźników makroekonomicznych to kolejna kwestia do rozpatrzenia. Inwestor indywidualny powinien śledzić przede wszystkim zmiany w polityce monetarnej, czyli w wysokości stóp procentowych. Im większe stopy procentowe, tym lepsza opłacalność depozytów oszczędnościowych.